Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SubvencionsAquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació
900513/22  Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society Impuls polítiques usos del temps i col·laboració en la organització de la International Time Use Week 2022 Barcelona 45.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/3/2023 Junta de Govern 22/2/2022
904279/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Universitat Politècnica de catalunya per a impulsar el Hub UPC-AMB d'economica circular al campus Besòs al si de les activitats del Campus Lab-2021 17.000,00 Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2021 Consell Metropolità 30/11/2021
902133/21 Fundació Catalunya Europa Conveni regulador d'una subvenció per a la Fundació Privada Catalunya-Europa per al desenvolupament del Projecte RE-CITY. 30.000,00 Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2021 Consell Metropolità 30/11/2021

Plans d'inversió i suport als ajuntaments
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans