Estructura organitzativa

Organigrama
 • President
 • Vicepresident
 • Conseller delegat
 • Director gerent
 • Coordinació tècnica
 • Cap de Servei de Construcció
 • Cap de Servei Jurídic Administratiu
 • Cap de Servei Econòmic Financer
 • Cap de Servei de Control de Processos i Gestió
Òrgans de govern
 • Consell d'Administració
 • President
 • Vicepresident
 • Conseller delegat
 • Director gerent