Tràmits

 • Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

  Mobilitat i transport | Mobilitat

  Espai per a la presentació de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) amb indicació de la identitat de qui els presenta.

 • Sol·licitud de la targeta T-16 i altres gestions

  Mobilitat i transport | Mobilitat | Targetes de Transport

  La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi l'infant.

 • Sol·licitud d'atorgament de passi metropolità d'acompanyant en els serveis de transport públic metropolitans

  Mobilitat i transport | Mobilitat | Targetes de Transport

  El passi metropolità d'acompanyant és un document que acredita el seu posseïdor per utilitzar serveis de transport públic metropolitans dins dels 36 municipis metropolitans amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge.

 • Sol·licitud d'atorgament de targeta rosa metropolitana

  Mobilitat i transport | Mobilitat | Targetes de Transport

  La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda.

 • Sol·licitud de Targeta T-verda

  Mobilitat i transport | Mobilitat | Targetes de Transport

  La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.