Presentació

Presentació
La biblioteca de l'AMB
Visió

La biblioteca de l'Àrea Metropolitana de Barcelona vol ser un referent com a biblioteca especialitzada en temes d'àmbits metropolitans.

Missió

La biblioteca ofereix l'accés a recursos informatius en els àmbits temàtics d'urbanisme, medi ambient i transport. La seva missió principal és donar suport al desenvolupament de les tasques pròpies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com esdevenir un centre de referència informatiu per al personal investigador, professional i ciutadania interessada.

Temes d'especialitat
  • Àrees Metropolitanes
  • Urbanisme
  • Arquitectura i paisatge
  • Ordenació del territori
  • Construcció i obres publiques
  • Medi Ambient
  • Transport