Fons

Imatge de la biblioteca
Fons per anys
Abasta les institucions predecessores de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • De 1953 a 1974
  • Comissió Tècnica per a la revisió del Pla comarcal de Catalunya.
  • Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i altres municipis.
 • De 1974 a 1987
  • Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB).
 • De 1987 a 2012
  De les tres institucions successores de la CMB:
  • Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Entitat Metropolitana de Medi Ambient.
  • Entitat Metropolitana de Transports.
 • A partir del 2012
  • Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).