Segon trimestre de 2017
Notícies
Enquesta de Condicions de Vida
23.11.17
Enquesta de Condicions de Vida 2016
S'ha reduït la desigualtat d'ingressos a l'àrea metropolitana respecte al 2011
Estudis estratègics
Portada de la revista Papers número 59
Revista Papers 59
IERMB, Revista Papers_IERMB
Portada ECV 2016 Resultats sintètics
Enquesta de condicions de vida, 2016 resultats sintètics
Cohesió social i urbana, IERMB
Agenda Besòs. Document de Síntesi
Agenda Besòs. Document de Síntesi
Governança i polítiques públiques, IERMB
Estudi d'avaluació de les necessitats de rehabilitació energètica i situacions de pobresa energètica de Santa Coloma de Gramenet
Rehabilitació energètica i pobresa energètica a Santa Coloma de Gramenet
Habitatge, IERMB
Veure tots els estudis