Pautes i models de localització de l'activitat econòmica al territori metropolità

Tornar
Pautes i models
  • Tema: Economia regional i urbana, IERMB
  • Data de publicació:
  • Autor: Vittorio Galletto (coord.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll

Descripció

L'objectiu de l'estudi és la caracterització de la població, l'activitat productiva, la configuració dels mercats de treball locals, el mercat laboral, la localització i caracterització de les empreses i la localització de la innovació a la regió metropolitana de Barcelona, amb especial atenció a la l'activitat que es desenvolupa en els polígons d'activitat econòmica.